...
Điện thoại trực tiếp: 84-24-35740740

Liên hệ

Để liên hệ với chúng tôi, xin vui lòng gọi điện tới số:

L’Hôpital Français de Hanoi

Tel: 84-4-3577 1100

24h /24hH Clinic Trung Hòa

Tel: 84-4-35740740

Từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều từ Thứ 2 đến Thứ 6 và Từ 8:30 sáng đến 12 trưa ngày Thứ 7hoặc vui lòng điền thông tin theo mẫu sau, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.
Họ và tên:
 *
Điện thoại:
 *
Email:
 *
Nội dung liên hệ:

Discount 5%