...
Điện thoại trực tiếp: 84-24-35740740

Tải về tài liệu hướng dẫn nha khoa

Tài liệu nhằm giúp bạn hiểu rõ tầm quan trọng của mỗi công đoạn cũng như trình tự của 1 ca trồng răng hàm.
Tải xuống
Tài liệu này nhằm giúp bạn hiểu rõ tầm quan trọng của mỗi công đoạn cũng như trình tự của 1 ca trồng răng cửa.
Tải xuống
Tài liệu giúp bạn hiểu và nhận biết những nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng mùi hôi của miệng.
Tải xuống
Tài liệu giúp bạn hiểu và phân biệt giai đoạn sâu răng, quá trình điều trị sâu răng và điều trị tủy răng diễn ra như thế nào.
Tải xuống